تراز عملیاتی مثبت ۵/ ۲۱هزار میلیارد تومانی بانک ملت

بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ بورس در عملکرد دی و ۱۰ ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۹/ ۱ و ۵/ ۲۱هزار میلیارد تومانی شد.

بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ بورس در عملکرد دی و ۱۰ ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۹/ ۱ و ۵/ ۲۱هزار میلیارد تومانی شد.

بانک ملت با سرمایه ۷/ ۲۰ هزار میلیارد تومانی به عنوان دومین بانک بزرگ بورسی، گزارش فعالیت دهمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

براین اساس، «وبملت» در دوره دی ۱/ ۶ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات پرداختی شناسایی و ۲/ ۴ هزار میلیارد تومان سود سپرده‌گذاری پرداخت کرده که با این حساب در دهمین ماه سال ۱۴۰۰ تراز عملیاتی مثبت ۹/ ۱ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است.

بنا بر این گزارش این بانک طی ۱۰ ماه سال‌جاری نیز با کسب ۲/ ۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات پرداختی و پرداخت ۶/ ۲۹ هزار میلیارد تومان سود سپرده‌گذاری، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۵/ ۲۱ هزار میلیارد تومانی شده است که نسبت به دوره مشابه قبل ۸۷ و ۹۸درصد افزایش داشته‌اند.

در رویدادی دیگر بانک ملت از افزایش سرمایه ۵/ ۵هزار میلیارد تومانی از محل اندوخته تفاوت تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و سود انباشته خبر داد. این بانک طبق مصوبه ۶ مرداد سال ۹۹ از برنامه افزایش سرمایه به میزان ۲/ ۹ هزار میلیارد تومان شامل ۸ هزار میلیارد تومان از محل سایر اندوخته‌ها ( اندوخته تفاوت تسعیر ارز) و ۲/ ۱ هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته خبر داده بود که سازمان حسابرسی در سال ۹۹ ذخایر منظور شده در صورت‌های مالی برای مالیات، مطالبات مشکوک‌الوصول و کسری تعهدات اکچوئری را کافی ندانست. با پیگیری‌های این بانک بورسی، نظر سازمان حسابرسی تامین و افزایش سرمایه ۵/ ۵ هزار میلیارد تومانی مورد موافقت سازمان حسابرسی قرار گرفت.

براین اساس، «وبملت» در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۷/ ۲۰ به ۲/ ۲۶ هزار میلیارد تومان برساند. به این ترتیب در صورت تصویب این افزایش سرمایه و ثبت آن، بانک ملت جایگاه نخست را از نظر میزان سرمایه در بین بانک‌های بورسی کسب خواهد کرد.