تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار با رای نمایندگان

طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار با رای نمایندگان به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار با رای نمایندگان به تصویب رسید.

نمایندگان در صحن علنی امروز چهارشنبه ۲۴شهریور ماه با ۲۰۳ رای موافق، ۲۷ مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ رای طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار را تصویب کردند.