ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

تعامل و دیپلماسی مستقیم موثرتر و سریع تر است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درخواست واشنگتن برای دیدار و مذاکره مستقیم را همچنان تکرار کرد و اظهار داشت معتقدیم تعامل و دیپلماسی مستقیم موثرتر است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درخواست واشنگتن برای دیدار و مذاکره مستقیم را همچنان تکرار کرد و اظهار داشت معتقدیم تعامل و دیپلماسی مستقیم موثرتر است.

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر پنجشنبه به وقت محلی در نشستی با خبرنگاران با تکرار ادعاهای واشنگتن درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران افزود که به دو دلیل در مذاکرات غیر مستقیم در وین حضور داریم؛ معتقدیم در این زمان، بازگشت متقابل به برجام همچنان بهترین روش برای بازگرداندن محدودیت های دائمی و قابل تایید و راستی آزمایی بر برنامه هسته ای ایران است.

این مقام وزارت خارجه گفت: معتقدیم بازگشت متقابل به پایبندی همچنان امکان پذیر است و پنجره فرصت همچنان باز است اما این پنجره درحال بسته شدن است و فرصت کمتر و کمتر می شود.

ند پرایس تصریح کرد پیشرفت هایی بدست آمده است اما اگر بخواهیم به نتیجه برسیم این پیشرفت باید سریع تر از پیشرفت ها در برنامه هسته ای ایران باشد. بنابراین ما باید چیزی بیشتر از پیشرفت کم و با سرعت بیشتر را شاهد باشیم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت معتقدیم تعامل و دیپلماسی مستقیم موثرتر و سریع تر است و از بروز سوء تفاهم جلوگیری می کند. ایران هنوز با گفت و گوهای مستقیم موافقت نکرده است اما معتقدیم گفت و گوها باید مستقیم باشند و همچنان آماده دیدار مستقیم با ایران هستیم.

ند پرایس ادامه داد در مورد برجام، تعامل مستقیم می تواند به تسریع پیشرفتی که شاهد آن هستیم، کمک کند.

پیش از این نیز، سخنگوی وزرات خارجه آمریکا بدون اشاره به آمادگی کشورش برای عمل تعهدات به منظور بازگشت به برجام، موضوع آماده بودن برای مذاکره مستقیم با ایران را اعلام کرده بود.

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته نیز افزود که از همان آغاز مذاکرات آماده مذاکره مستقیم با ایران به همراه متحدان و شرکای خود بوده ایم و معتقدیم تعامل مستقیم با ایران در مورد برجام و سایر مسایل مفیدتر خواهد بود.