تعیین تکلیف ۱۳۷ مورد از املاک تملیکی و مازاد بانک ملی

با برگزاری ۷۶ مزایده سراسری از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، در مجموع ۱۳۷ ملک از املاک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران تعیین تکلیف شده‌اند.

با برگزاری ۷۶ مزایده سراسری از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، در مجموع ۱۳۷ ملک از املاک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران تعیین تکلیف شده‌اند.

 

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، ارزش ریالی این املاک ۱۰ هزار و ۵۷۴ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال است که نسبت به تعیین تکلیف ۵۴ رقبه از طریق اقاله و ۸۳ رقبه از طریق مزایده اقدام شده است.

 

لازم به ذکر است، در سال جاری کلیه اقدامات واگذاری شرکت های مشمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با استفاده از تمامی ظرفیت ها و برنامه ریزی مدون و همچنین در نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه تا تحقق اهداف واگذاری و خروج کامل از بنگاه داری در دستور کار بانک ملی ایران قرار دارد.