تغییرات دوماهه نرخ سود بین بانکی از تیر ۱۴۰۰

نرخ سود بازار بین بانکی که از تیرماه امسال در کانال ۱۸ درصد قرار گرفته، در آخرین بروزرسانی و طبق معاملات صورت گرفته بین بانک ها، ۱۸.۵ درصد است.

به گزارش ایبنا، نرخ سود بازار بین بانکی که از تیرماه امسال در کانال ۱۸ درصد قرار گرفته، در آخرین بروزرسانی و طبق معاملات صورت گرفته بین بانک ها، ۱۸.۵ درصد است.

بازار بین بانکی بخشی از بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت تامین مالی و مصرف منابع مازاد به صورت کوتاه‌مدت و با هدف ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود وارد معامله می‌شوند.

بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست پولی، کریدور نرخ سود را در بازار بین بانکی تعیین و با استفاده از عملیات بازار باز نرخ سود بازار را به سمت نرخ سود سیاستی هدایت می‌نماید.

بررسی جدیدترین نرخ سود بازار بین بانکی نشان می دهد که پس از هفدهم تیرماه امسال که نرخ در کانال ۱۷ درصد در جریان بود، نرخ سود در بازار بین بانکی در کانال ۱۸ درصد قرار گرفته است.

این نرخ طبق گزارش بانک مرکزی در ۳۱ تیرماه امسال به ۱۸.۶۱ درصد رسید و پس از آن افت و خیزهایی را داشته است. همچنین نرخ سود بازار بین بانکی در مردادماه امسال در کانال ۱۸ درصد باقی ماند و این روند در شهریورماه نیز ادامه یافته است.

در فاصله ۱۱ تا ۱۸ شهریورماه سال جاری، نرخ سود در بازار بین بانکی دو بار تغییر داشته و از ۱۸.۴ درصد به ۱۸.۵ درصد رسیده است. افت و خیز نرخ سود در بازار بین بانکی طی ماه ها و هفته های آینده به سیاست گذاری بانک مرکزی و همچنین تصمیمات آینده این بازار بستگی دارد.