تغییرات قبض آب و برق در بودجه ۱۴۰۱

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، قرار است مشترکان پرمصرف آب جریمه شوند.

بنا بر لایحه بودجه ۱۴۰۱، آب‌بها، به ازای هر مترمکعب فروش بیش از استانداردهای از پیش تعیین‌شده، ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

 

به گزارش مهر، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، قرار است مشترکان پرمصرف آب جریمه شوند.

 

بنا بر لایحه بودجه ۱۴۰۱، آب‌بها، به ازای هر مترمکعب فروش بیش از استانداردهای از پیش تعیین‌شده، ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

 

همچنین در بخش برق محاسبات نشان می‌دهد که سقف در نظر گرفته شده در بند «پ» تبصره «۶» مرتبط با عوارض برق مصرفی، بیشتر از پیش‌بینی قابل حصول در این بخش است. میزان فروش داخلی برق به مشترکان در سال ۱۳۹۹، پس از کسر مصرف برق روشنایی معابر به حدود ۲۸۲۶۴۶ میلیون کیلووات ساعت می‌رسد.

 

با در نظر گرفتن متوسط رشد مصرف انرژی برق معادل ۷ درصد، انتظار می‌رود مجموع فروش برق در سال ۱۴۰۱ به ۳۲۳۶۰۱، کیلووات ساعت برسد. همچنین از آن جایی که مشترکان روستایی، عشایری و برق چاه‌های کشاورزی معاف از مالیات هستند، این مقدار مصرف نیز باید از عوارض کسر شود.

 

فروش برق مشترکان روستایی در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۴۶۸۱ میلیون کیلووات ساعت است که با فرض رشد متوسط سالیانه ۷ درصدی، این عدد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱۱۵۵ میلیون کیلووات ساعت خواهد شد.

 

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت فروش برق معادل ۲۷۲۴۴۶ میلیون کیلووات ساعت، مبنای تعیین منابع حاصل از عوارض برق است. با فرض متوسط نرخ فروش برق داخلی ۱۳۰۰ ریال، درآمد حاصل از فروش برق حدود ۳۵۴,۸۱۱ میلیارد ریال پیش بینی می‌شود، به عبارتی دیگر با توجه به سقف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و لحاظ رشد سالیانه ۷ درصدی فروش برق به مشترکان در سال‌های اخیر و رشد سالیانه قیمت برق، پیش‌بینی می‌شود مجموع میزان عوارض برق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل رشد ۱۵ درصدی را تجربه کند که در این صورت میزان سقف برابر با ۴۰ هزار میلیارد ریال است.

 

بنابراین به نظر می‌رسد مقدار سقف تعیین شده برای منابع حاصل از دریافت عوارض مصرف برق در بند «پ» تبصره «۶» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیش‌برآورد شده است. شایان ذکر است که عملکرد ۶ ماهه این بند، تحصیل ۹,۷۲۸ میلیارد ریال است که معادل ۲۸.۶ درصد سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌باشد.

 

پیش از این به سوالات زیر پاسخ داده شده است.

آیا بودجه ۱۴۰۱ تورم زاست؟

 

بودجه فرهنگی چند درصد بودجه کل کشور است؟

 

کدام دستگاه بیشترین افزایش بودجه را داشته است؟

 

تفاوت بودجه ۱۴۰۰ با بودجه ۱۴۰۱ در مورد فروش نفت در چیست؟

 

بودجه ۱۴۰۱ برای حمایت از بورس چه برنامه‌ای دارد؟

 

آیا درآمدهای بودجه ۱۴۰۱ قابل تحقق است؟

 

بیشترین بودجه برای کدام وزارتخانه است؟

 

کدام یارانه بگیران از فهرست پرداخت یارانه دولت حذف خواهند شد؟

 

کدام خودروها و خانه‌ها در سال ۱۴۰۱ باید مالیات بپردازند؟

 

آیا نیروهای مسلح قادر به فروش نفت هستند؟

 

سقف معافیت‌های مالیاتی در ۱۴۰۱ چقدر است؟

 

آیا برای واردات کالاهای اساسی تسهیلاتی اختصاص داده می‌شود؟

 

چه میزان اوراق در سال ۱۴۰۱ به فروش خواهد رفت؟

 

بودجه طرح‌های عمرانی در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

 

در بودجه ۱۴۰۱ چقدر درآمد مالیات پیش بینی شده است؟

 

بودجه دفاعی ایران در سال آینده چقدر است؟

 

سال آینده به هر فرد چه میزان یارانه پرداخت خواهد شد؟

 

صندوق‌های استانی پیشرفت چیست و هدف از تشکیلشان چه خواهد بود؟

 

حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چقدر است؟