کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین:

تمامی سلاح‌های اتمی باید به‌طور کامل نابود شوند

سفیر و نماینده دائم کشور نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت: استفاده از سلاح هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت بود. برای ایجاد جهانی امن، تمامی سلاح های اتمی باید بطور کامل نابود شوند.

به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشور نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در توییتی نوشت: دیروز هفتاد و ششمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی بود که منجر به کشته شدن تا ۲۲۶ هزار غیر نظامی گردید. این، جنایت علیه بشریت و نسل کشی بود. آمریکا اولین کشوری بود که از سلاح های هسته ای استفاده کرد، همچنان زرادخانه اتمی خود را توسعه می دهد و دیگران را نیز به استفاده از این سلام ها تهدید می کند.

غریب آبادی افزود: برای ایجاد جهانی امن، تمامی سلاح های اتمی باید بطور کامل نابود شوند.