توضیحات تکمیلی مدیرعامل بانک ملت درباره تسهیلات بدون ضامن

مدیرعامل بانک ملت گفت: دستورالعمل اعطای تسهیلات بدون ضامن فقط درباره افرادی است که حقوقشان را از این بانک دریافت می‌کنند.

مدیرعامل بانک ملت گفت: دستورالعمل اعطای تسهیلات بدون ضامن فقط درباره افرادی است که حقوقشان را از این بانک دریافت می‌کنند.

رضا دولت آبادی در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما درباره شرایط جدید دریافت تسهیلات گفت: این دستورالعمل از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ شده و بانک نیز آن را به شبکه ابلاغ کرده است.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که بسیاری افراد از این طریق تسهیلات گرفته‌اند گفت: بانک ملت آمادگی دارد تا در چارچوب توان و منابع خود به کسانی هم که موفق به دریافت تسهیلات نشده اند کمک کند.

به گفته وی، حجم منابع بانک ملت در شرایط کنونی در وضعیت مناسبی قرار دارد و می تواند این مهم را انجام دهد.

وی درباره زمان و نحوه مراجعه مردم به بانک برای دریافت تسهیلات گفت: بانک ملت، سامانه ای به نام سامانه فرابانک طراحی و عملیاتی کرده است که افراد واجد شرایط، با ورود به این سامانه می توانند بر اساس نیاز خود در چارچوب ضوابطی که در سامانه تعریف شده است نسبت به ارائه درخواست تسهیلات اقدام کنند.