تولید خودرو امسال چقدر بود؟

خودروسازان داخلی از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه موفق به تولید ۸۳۰ هزار و ۵۸۴ دستگاه خودرو شدند. آماری که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۲ درصدی نشان می‌دهد.

خودروسازان داخلی از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه موفق به تولید ۸۳۰ هزار و ۵۸۴ دستگاه خودرو شدند. آماری که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۲ درصدی نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، بیشترین میزان تولید خودروسازان در این مدت در بخش سواری بود. به‌طوری که با تولید ۷۵۲ هزار و ۸۱۷ دستگاهی (رشد ۱.۷ درصدی) بیش از ۹۰.۶ درصد تولید را به خود اختصاص داد.

در این مدت، خودروسازان ۶۶ هزار و ۲۱۸ دستگاه وانت (افت سه درصدی)، ۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده (رشد ۹۷ درصدی)، ۹۲۳ دستگاه ون (رشد ۲۹۲.۸ درصدی)، ۸۷۲ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس (رشد ۳۰.۵ درصدی) و ۵۵۴ دستگاه اتوبوس (افت ۲۷.۶ درصدی) تولید کردند.

۸۷ هزار و ۶۷۱ دستگاه از خودروهای تولید شده مربوط به آمار دی‌ماه خودروسازان است که افت ۴.۹ درصدی در مقایسه با دی‌ماه ۹۹ نشان می‌دهد.

ایران‌خودرو و سایپا

در ۱۰ ماهه امسال، ایران‌خودرو با تولید ۴۰۳ هزار و ۵۹۵ دستگاه خودرو و افت ۳.۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال، عنوان بزرگترین خودروساز کشور را از آنِ خود کرد.

آبی‌پوشان جاده مخصوص در این مدت ۳۹۸ هزار و ۳۵ دستگاه سواری، ۴۸۲ دستگاه وانت، ۳۳۷ دستگاه ون، ۵۱۹ دستگاه مینی‌بوس، میدل باس و اتوبوس و چهار هزار و ۲۲۲ دستگاه مامیونت، کامیون و کشنده تولید کردند.

با این حال، عملکرد گروه صنعتی سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور در این مدت افزایشی بود. نارنجی‌پوشان جاد مخصوص در این مدت با تولید ۳۵۷ هزار و ۳۰۱ دستگاه خودرو رشد ۳.۹ درصدی ثبت کردند.

این تولیدات مشتمل بر ۳۰۴ هزار و ۶۵۷ دستگاه سواری، ۵۱ هزار و ۵۳۱ دستگاه وانت، ۲۳۵ دستگاه ون و ۸۷۸ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده بود.