جزئیات جدول دارایی و بدهی بانک مرکزی در پایان بهار ۱۴۰۰ + جدول

رقم دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان فصل بهار ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش ایبنا، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایان سه ماه سال جاری نشان می دهد رقم دارایی ها و همچنین رقم بدهی ها به بیش از ۱۰ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پایان سال گذشته، ۵.۳ درصد بیشتر شده است. همچنین میزان دارایی و بدهی بانک مرکزی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به خرداد سال قبل، ۲۲ درصد افزایش یافته است.

به طور مشخص در بخش دارایی های بانک مرکزی، با بخش های مهمی همچون «دارایی های خارجی»، «اسکناس و مسکوک»، «بدهی بخش دولتی» و «بدهی بانک ها» روبرو هستیم. بر این اساس در پایان بهار ۱۴۰۰، رقم دارایی های خارجی بانک مرکزی با رشد ۱۹.۹ درصدی نسبت به خردادماه ۹۹ به رقم ۶۶۰۲.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

همچنین «اسکناس و مسکوک» در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به رقم ۱۲.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به خردادماه سال گذشته، ۱۸.۲ درصد کاهش داشته است. بدهی بخش دولتی نیز در این مدت با افزایش ۵۳.۵ درصدی به رقم ۲۰۱۶.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است و در نهایت بدهی بانک ها نیز در خردادماه ۱۴۰۰ با رشد ۰.۱ درصدی نسبت به خردادماه سال قبل، به رقم ۱۱۳۴.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. سایر دارایی های بانک مرکزی نیز در پایان بهار ۱۴۰۰ به رقم ۴۸۸.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به خردادماه سال گذشته، ۱۲.۹ درصد افزایش داشته است.

در بخش بدهی های بانک مرکزی،‌ رقم سپرده بانک ها و موسسات اعتباری در پایان خردادماه ۱۴۰۰ با افزایش ۳۴.۱ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته، به بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. در بخش دیگری از بدهی های بانک مرکزی نیز، سپرده های بخش دولتی در پایان خردادماه سال جاری به رقم ۱۶۰۸.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۴ درصد کمتر شده است. در نهایت، بدهی های ارزی بانک مرکزی نیز به رقم بیش از هزار و ۸۱۲ هزار میلیارد ریال در پایان بهار ۱۴۰۰ رسیده است که نسبت به خردادماه سال قبل، ۱.۴ درصد کاهش یافته است.