مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان در صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: تولید صنعتی محصول دانش بنیان و عرضه آن در بورس یک فناوری دانش بنیان نیست بلکه توجه به اقتصاد دانش بنیان است و صنعت پتروشیمی باید به این سمت حرکت کند.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: تولید صنعتی محصول دانش بنیان و عرضه آن در بورس یک فناوری دانش بنیان نیست بلکه توجه به اقتصاد دانش بنیان است و صنعت پتروشیمی باید به این سمت حرکت کند.

 

عبدالعلی علی عسگری امروز (سه شنبه) با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش بنیان معمولا شرکت‌های کوچک و متوسط هستند، افزود: اینکه یک شرکت بزرگ دانش بنیان شود پدیده جدیدی است.

 

او ادامه داد: یک سلسله محصولات دانش بنیانی نیاز داشتیم که با مطالعه و تولید صنعتی به دست آمده و در بورس عرضه شده است.

 

او با بیان اینکه اگر هلدینگ خلیج فارس در این مسیر حرکت کند اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد، افزود: این حرکت گامی در جهت اقتصاد مقاومتی، پایداری اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها است. ضمن اینکه تمام مجتمع‌های پتروشیمی می‌توانند در این مسیر حرکت کرده و در تکمیل زنجیره ارزش از آن استفاده کنند تا به تراز جهانی برسیم.

 

عسگری ادامه داد: تحریم‌ها درست است که برای ما تهدید به شمار می‌رود اما آنگونه که سردار سلیمانی تأکید داشتند، در دل تهدیدها فرصت هایی است اگر نترسید.

 

به گفته او، تحریم مالی و نفتی ایران یک ظلم بزرگ است اما جوانان ما از این تهدید، فرصت خلق کردند.