حمایت بانک توسعه تعاون از فعالان صنایع دستی و گردشگری

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه صنایع دستی، حمایت بانک از فعالین صنایع دستی و گردشگری را موجب کمک به اشتغال پایدار مناطق کشور برشمرد.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه صنایع دستی، حمایت بانک از فعالین صنایع دستی و گردشگری را موجب کمک به اشتغال پایدار مناطق کشور برشمرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه صنایع دستی اظهار داشت: این بانک با حضور در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، باعث ایجاد مشاغل جدید و رونق دهی به روستاها شده و صنایع دستی نیز می تواند از این جریان رونق اقتصادی، بهره مناسبی ببرد.

مسکنی گفت: در حال حاضر ۱۷۲۸ شرکت تعاونی در حوزه صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند که بخش عمده ای از این تعاونی ها در سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان حضور دارند. ۶۳ درصد فعالین صنایع دستی بخش تعاون را بانوان تشکیل داده اند و فعالیت این تعاونی ها موجب اشتغال بیست هزار نفر شده است.

وی افزود: بانک توسعه تعاون در سال جاری، در انعقاد تفاهم با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شبکه بانکی پیشرو بوده است و در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۷۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به معرفی شدگان وزارتخانه تعلق می گیرد.

مسکنی بخشهای صنایع دستی و گردشگری را از جمله بخشهای جذاب اقتصاد یاد کرد و گفت: تشکل های متنوعی در این دو بخش مشغول فعالیت هستند و تعاونی ها نیز در این دو صنعت حضور دارند و کمک به گسترش الگوی تعاونی در این صنایع، از اهداف معاونت به شمار می رود.

مسکنی خاطر نشان کرد: صنایع دستی بخشی از هویت و اصالت مناطق جغرافیایی کشور محسوب می شوند و کمک به حفظ هنرهای بومی مناطق می تواند در کنار جاذبه های گردشگری پایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق تلقی گردد.

در این دیدار که با همراهی البرز محمدی مدیر کل دفتر تعاونی های تولیدی انجام شد، شهرام بخشا رییس اداره کل روابط عمومی بانک نیز اهداف و برنامه های حضور بانک توسعه تعاون را در این نمایشگاه اعلام نمود.
مسکنی در ادامه با حضور در چند غرفه صنایع دستی در خصوص ابعاد مختلف فعالیت آنان به گفتگو نشست.