محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

خاندوزی به مسائل اقتصادی اشراف کامل دارد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نظر کمیسیون اقتصادی مجلس به وزارت سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارائی مثبت است.

به گزارش اقتصادآنلاین، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارائی به مسائل اقتصادی اشراف کامل دارد، گفت: نظر کمیسیون اقتصادی مجلس به وزارت ایشان مثبت است.

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارائی به مسائل اقتصادی کشور و برنامه های ارائه شده اشراف کامل دارد، گفت: خاندوزی مدیری با تجربه است که سوابق خوبی هم دارد.
وی با اشاره به برنامه های این وزیر پیشنهادی افزود: تحول نظام مالیاتی کشور، ضرورت اصلاحاتی که در بخش سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری اصل ٤٤ نیاز است و مسائل کسب و کار از چالش‌های وزارت اقتصاد و دارائی و جزو ماموریت‌های این وزارتخانه است که از سرفصل‌های برنامه‌ آقای خاندوزی نیز بوده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برنامه های آقای خاندوزی حاوی نکات مهمی است که امیدواریم با اجرای آن در عمل و در کوتاه مدت و میان مدت شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشیم.
پورابراهیمی کنترل تورم را یکی از ماموریت‌های مهم بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بعد از رای اعتماد مجلس به کابینه، وزیر اقتصاد و دارائی باید رییس کل بانک مرکزی را پیشنهاد دهد تا حکم وی صادر شود که امیدواریم وزیر اقتصاد گزینه مناسبی برای بانک مرکزی در نظر بگیرد.
وی تاکید کرد: حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از آثار تورمی ناشی از نقدینگی و مسائل ارزی باید به خوبی مدیریت شود که امیدواریم بعد از تشکیل دولت و معرفی رییس کل بانک مرکزی از سوی وزیر اقتصاد، شاهد اتفاقات خوب در این زمینه باشیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگیهای شخصی خاندوزی وی را مدیری توانمند توصیف کرد و اظهار داشت: آقای خاندوزی از بدنه مجلس است و در طول یک سال گذشته نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است. همچنین در گذشته در مرکز پژوهشهای مجلس حضوری فعال داشته و مدیری لایق است که می‌تواند با جسارت تصمیمات لازم برای پیشبرد امور در وزارتخانه بگیرد.