دُز تقویتی واکسن کرونا در انگلیس تایید شد

تنظیم کنندگان مقررات دارویی انگلیس، واکسنهای کروناویروس شامل آسترازنکا و فایزر را برای تزریق دُز سوم مورد تایید قرار دادند.
به گزارش ایسنا، تنظیم کنندگان مقررات دارویی انگلیس تزریق دُز تقویتی واکسن کروناویروس را تایید کردند.

تنظیم کنندگان مقررات دارویی انگلیس، واکسنهای کروناویروس شامل آسترازنکا و فایزر را برای تزریق دُز سوم مورد تایید قرار دادند که با این اقدام مسیر برای اجرایی شدن برنامه واکسیسناسیون فصل پاییز و تزریق دُز سوم به میلیون ها نفر از مردم این کشور هموار می شود.

آژانس تنظیم کننده مقررات  دارویی و محصولات بهداشتی انگلیس پس از بررسی های لازم به این نتیجه رسید که از هر دو واکسن می توان به عنوان دُزهای ایمن تقویتی استفاده کرد.

با این حال محققان همچنان در حال بحث بر سر این موضوع هستند که آیا نیازی به تزریق دُز سوم هست و اینکه چه گروه هایی در اولویت تزریق دُز تقویتی هستند؟

 

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت، دستورالعمل جدید آژانس تنظیم کننده مقررات  دارویی و محصولات بهداشتی انگلیس اعلام کرده است که افراد می توانند دُزهای تقویتی واکسن فایزر را صرف نظر از نوع واکسنی که پیش از این تزریق کرده اند، دریافت کنند. هرچند، تزریق دُز تقویتی واکسن آسترازنکا تنها به افرادی تزریق خواهد شد که پیش از این واکسن آسترازنکا تزریق کرده اند.