رئیس هیئت تفحص از بانک‌های دولتی معرفی شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی خبر داد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی خبر داد و گفت: سیدنظام‌الدین موسوی به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خانه ملت، غلامرضا مرحباء سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری انتخابات اعضای هیئت رئیسه هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی خبر داد و گفت: سیدنظام‌الدین موسوی با انتخاب اعضا به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

وی تصریح کرد: فتح‌الله توسلی و محمد علیپور به عنوان نواب رئیس و دشتی اردکانی نیز به عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی انتخاب شدند.

اعضای هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در جلسه روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی انتخاب شده بودند و بر این اساس محمد علیپور، سید غنی نظری، محسن علیزاده، مسلم صالحی، فتح الله توسلی، غلامرضا مرحبا، رحیم زارع، احسان ارکانی، مجتبی رضاخواه، غلامرضا منتظری، سید محسن دهنوی، دشتی اردکانی، آرا شاوردیان، سیدنظام موسوی و محمد رشیدی عضو این هیئت شدند.