رشد ۴٫۳ درصدی بانکداری اسلامی در سال ۲۰۲۰

بانکداری اسلامی تسلط خود را بر صنعت خدمات مالی اسلامی جهانی حفظ کرده و سهم بازار داخلی بانکداری اسلامی نسبت به کل بخش بانکداری در ۲۳ کشور جهان، از روند افزایشی برخوردار بوده است.

به گزارش ایبنا، بانکداری اسلامی تسلط خود را بر صنعت خدمات مالی اسلامی جهانی حفظ کرده و سهم بازار داخلی بانکداری اسلامی نسبت به کل بخش بانکداری در ۲۳ کشور جهان، از روند افزایشی برخوردار بوده است.

عملکرد بخش بانکداری اسلامی در سال ۲۰۲۰ از رشد ۴٫۳ درصدی برخوردار بوده است. بر مبنای نهمین گزارش سالانه هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) تحت عنوان «گزارش ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی ۲۰۲۱»، بخش بانکداری اسلامی حدود ۶۸٫۲ درصد (۷۲٫۴ درصد در سال ۲۰۱۹) از کل ارزش دارایی‌های صنعت خدمات مالی اسلامی[۱] (IFSI) را در سه ماهه سوم ۲۰۲۰، به خود اختصاص داده که سهم کاهشی این بخش نسبت به سال گذشته، عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه سهم بازار سرمایه اسلامی[۲] (ICM) بوده است.

به نقل از دکتر بیلو لاوال دانباتا، دبیر کل هیأت خدمات مالی اسلامی، علیرغم الگوی نامشخص و مدت زمان نامعلوم همه‌گیری ویروس کرونا، صنعت خدمات مالی اسلامی توانسته است با رشد قابل توجهی، ارزش کل دارایی‌های خود را به ۲٫۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش دهد و نرخ رشد سالانه ۱۰٫۷ درصدی را با بهبود قابل توجه‌ای در بخش‌های مختلف، به ویژه بخش بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی ثبت نماید.

بر مبنای گزارش مذکور، بخش بانکداری اسلامی تسلط خود را بر صنعت خدمات مالی اسلامی جهانی حفظ کرده است و سهم بازار داخلی بانکداری اسلامی نسبت به کل بخش بانکداری در ۲۳ کشور جهان (در میان ۳۶ کشور مورد بررسی)، از روند افزایشی برخوردار بوده است. این در حالی است که، بخش بازار سرمایه اسلامی نیز به دلیل عملکرد مثبت ناشی از انتشار صکوک دولتی و چند جانبه در بازارهای کلیدی مالی اسلامی توانسته است سهم ۳۰٫۹ درصدی از کل دارایی‌های صنعت خدمات مالی اسلامی را در پایان سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص دهد.