غلامرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:

رفع ابهامات آیین نامه ۱۰۲ مرتبط با شبکه فروش و انجمن‌های صنفی / سود شرکت های بیمه در سه سال به ۱۳۵۹ درصد رسید

رئیس بیمه مرکزی از رفع ابهامات آیین نامه ۱۰۲ مرتبط با شبکه فروش و انجمن‌های صنفی خبر داد.
به گزارش بانکداری ایرانی، رئیس بیمه مرکزی از رفع ابهامات آیین نامه ۱۰۲ مرتبط با شبکه فروش و انجمن‌های صنفی خبر داد و گفت: افزایش سود شرکت های بیمه از ۸۵۰ میلیارد به ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان ظرف سه سال قابل تامل است.

غلامرضا سلیمانی در نشست مجازی با نمایندگان کانون‌های صنفی و نمایندگان شبکه فروش گفت: صنعت بیمه بدون حضور شبکه فروش و انجمن های صنفی هیچ معنا و مفهومی ندارد و نهاد ناظر برای جلب رضایت نمایندگان این شبکه، تمامی توان حاکمیتی و فنی را به کار خواهد گرفت.

وی حضور نمایندگان شبکه فروش در نشست های مشترک را خواستار شد و افزود: در نخستین جلسه شورای عالی بیمه، بازنگری قابل قبولی درخصوص ابهامات آیین نامه ۱۰۲ به ویترین ارزشمند صنعت بیمه در راستای تامین نقطه نظرات صورت خواهد گرفت. وظیفه ذاتی نهاد ناظر صنعت بیمه، ایفای حقوق شبکه فروش است و تصمیمی در تضاد با منافع آنها اتخاذ نخواهد شد.

این مقام مسئول از رشد هماهنگ پرتفوی بیمه با نرخ تورم خبر و ادامه داد: سودآوری متناسب صنعت بیمه با نرخ تورم یک دستاورد بزرگ است که در آینده نزدیک و با تلاش هر چه بیشتر شرکت ها و شبکه فروش بیش از پیش افزایش خواهد یافت. افزایش سودآوری صنعت بیمه از ۸۵۰ میلیارد به ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان ظرف سه سال قابل تامل است. ایجاد انگیزه در شبکه فروش اعم از کارگزاران، نمایندگان و بازاریابان از مهمترین عواملی است که می تواند رشد قابل توجه این صنعت را به دنبال داشته باشد.

سلیمانی از ضرورت آموزش بازاریابان و شناسنامه دار شدن این قشر در صنعت نام برد و گفت: با جذب بازاریابان حرفه ای و آموزش دیده، خانواده صنعت بیمه شاهد جمعیت سیصد هزار نفری خواهد شد و رشد سه برابری پرتفوی صنعت بیمه در گرو افزایش بازاریابان است. سیاست بیمه مرکزی در فرایند عملیاتی، بیمه گری، انبساطی و توسعه محور است که در تمامی رشته های بیمه ای با رفع موانع و ارائه راهکارهای متناسب به سمت تحقق اهداف صنعت بیمه حرکت خواهیم کرد.

وی با اعلام آمادگی برای برپایی جلسات هم اندیشی در سطوح مختلف بین نهاد ناظر و نمایندگان کانون ها اضافه کرد: عضویت اعضای کانون های صنفی در مراکز و کمیسیون های تصمیم ساز منوط به همخوانی با قوانین بالادستی است. رابطه قراردادی بین شرکت ها و نمایندگان برای نهاد ناظر قابل احترام است و بیمه مرکزی همچنان از تعیین تکلیف ها غیرضروری پرهیز خواهد کرد. آیین نامه ۹۲ نیز با نگاه کارشناسی توام با مساعدت، اصلاح خواهد شد.