روند بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی روند بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس را تشریح کرد.

سید نظام الدین موسوی ،سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره روند بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: با توجه به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس، ابتدا کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شد و سپس کلیات به رای نمایندگان در جلسه علنی گذاشته شد و نمایندگان آن را تصویب کردند، با تصویب کلیات نوبت به ارائه پیشنهادات نمایندگان رسید.

به گزارش ایسنا، وی توضیح داد: طبق آیین نامه قبلی نمایندگان حداکثر ۱۰ روز فرصت ارائه پیشنهادات به کمیسیون های تخصصی را داشتند سپس کمیسیون های تخصصی از زمان چاپ و توزیع لایحه، ۱۰ روز فرصت بررسی پیشنهادات نمایندگان و ارائه آن به کمیسیون تلفیق را داشتند.

موسوی افزود: اکنون بیش از ۱۰ هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان ارائه شده و کمیسیون های تخصصی هم آن را بررسی کردند اما به دلیل تغییر آیین نامه، هیات رئیسه دو روز فرصت در اختیار نمایندگان قرار داد و کمیسیون های تخصصی هم باز یک هفته زمان بررسی پیشنهادات را داشتند که فرصت نمایندگان برای ارائه پیشنهادات تمام شد و کمیسیون های تخصصی تا روز گذشته برای ارائه گزارش به کمیسیون تلفیق فرصت داشتند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱ از روز شنبه ۲۵ دی آغاز می شود، خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه کمیسیون تلفیق به مدت ۱۵ روز فرصت بررسی جزییات لایحه بودجه را دارد که می تواند این فرصت را ۱۵ روز دیگر هم تمدید کند؛ این فرصت در شرایطی تمدید می شود که به تصویب هیات رئیسه مجلس برسد. بعد از اتمام این فرصت، کمیسیون تلفیق گزارش مصوبات خود درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به هیات رئیسه برای چاپ و توزیع بین نمایندگان می دهد و بعد از آن جلسات علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه در دو شیفت کاری آغاز خواهد شد.