زشت و زیبای سود انباشته بانک‌های خصوصی ایران + جدول

بالاترین سود انباشته به بانک ملت با رقم 185 هزار میلیارد ریال است. در نقطه بعدی بانک پاسارگاد با رقم 105 هزار میلیارد ریالی و سپس بانک صادرات با رقم 44 هزار میلیارد ریالی و سپس بانک تجارت با رقم 36 هزار میلیارد ریالی قرار دارند.

همواره برای تشخیص وضعیت یک شرکت و بنگاه اقتصادی یکی از بهترین گزینه ها، سود انباشته مندرج در گزارش های مالی شرکت است.

به گزارش بانکداری ایرانی، سود انباشته گویای همه وضعیت شرکت نیست، اما می گوید که بنگاه اقتصادی در دوره قبل و دوره های قبل تر چه وضعیتی به لحاظ سوآوری داشته و در کجای بازار صنعت خود قرار دارند.

در حقیقت سود انباشته، یک نوع درآمد انباشته است یا به زبانی دیگر، سود خالص یک شرکت پس از پرداخت سود سهامداران است که به عنوان معیار توانایی اقتصادی یک شرکت برای پرداخت توزیع‌های نقدی است.

بنابراین اگر شرکتی در چندین دوره سوداور نبوده و زیان شناسایی کرده باشد نمی تواند سود انباشته کند، بنابراین معیار مناسبی برای ارزیابی اجمالی از چندین دوره گذشته بنگاه اقتصادی است.

وضعیت بانکهای ایران در سال ۹۹ نسبت به دوره های قبل به مراتب بهتر شده و سودآوری بانک‌ها نسبت به دیگر بنگاه‌های اقتصادی در وضعیت بهتری قرار گرفته‌است‌.

در حقیقت ان نگرانی هایی که در چندسال گذشته برای صنعت بانکداری ایرانی مطرح بود دیگر تقریبا بر طرف شده است. هرچند چند بانک هنوز وضعیت بغرنجی دارند اما در مجموع وضعیت آینده بانکداری ایران، روشن است البته این گویای ان نیست که بانکداری در ایران در سلامت کامل به سر می برد قطعا صنعت بانکداری ایران از استانداردهای دنبا به مراتب عقب افتاده و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند اما نسبت به چندسال قبل بهتر شده است.

در سال ۹۹ در بین ۱۶ بانکی که صورت مالی انها بررسی شد چهار بانک اقتصاد نوین، رفاه کارگران، تجارت و صادرات ایران از زیان انباشته در سال ۹۸ به سود انباشته رسیده و وضعیت خوبی پیدا کردند.

اما بانک‌های پست بانک، پارسیان ، شهر، سرمایه  در وضعیت زیان انباشته قرار دارند.

بالاترین رشد سود انباشته اگر از بانک هایی که از منفی به مثبت رسیده‌اند، بگذریم مختص به بانک پاسارگاد با رشد ۶۵۱۱ درصدی نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۸ است که رقمی قابل توجه در بین تمام شرکت های ایران است.

بالاترین سود انباشته به بانک ملت با رقم ۱۸۵ هزار میلیارد ریال است. در نقطه بعدی بانک پاسارگاد با رقم ۱۰۵ هزار میلیارد ریالی و سپس بانک صادرات با رقم ۴۴ هزار میلیارد ریالی و سپس بانک تجارت با رقم ۳۶ هزار میلیارد ریالی قرار دارند.

 

اعداد قرمز در جدول زیان انباشته است.

این وضعیت در صنعت بانکداری ایران، گویای وجود مشکلات است اما این مشکلات روز به روز در حال کاهش بوده و امید است که روزهای بهتری برای بانک های یاران رقم بخورد.