زیان انباشته «بانک آینده» به ۷۹ درصد رسید

صورت های مالی جدید بانک آینده نشان می دهد که این بانک با زیان انباشته ۷۹ درصدی مواجه شده است که این رقم زیان به حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان می رسد.

صورت های مالی جدید بانک آینده نشان می دهد که این بانک با زیان انباشته ۷۹ درصدی مواجه شده است که این رقم زیان به حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان می رسد.

 

انتشار صورت های مالی بانک آینده در سامانه کدال حکایت از روزهای ناخوش این بانک به دلیل انباشت فوق سنگین زیان و ضعف عملکرد آن دارد، طوری که در صورت های مالی استخراج شده، زیان خالص؛ (حسابرسی نشده) این بانک در دوره منتهی به ۱۳۹۹.۰۹.۳۰، ۸۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال بوده است که این رقم در تاریخ ۱۴۰۰.۰۹.۳۰ به ۱۵۷ هزار و ۴۱۷ میلیارد و ۸۳۵ میلیون ریال رسیده است. رقم فوق العاده زیاد و قابل توجهی که نشان از زیان انباشته فوق سنگین ۷۹ درصدی بانک را دارد.

 

تلاش و هزینه کرد بانک، برای ماندگاری منابع و جلوگیری از خروج سپردها
علاوه بر زیان انباشته سنگین این بانک، هزینه سودسپرده های بانک آینده در دوره منتهی به ۱۳۹۹.۰۹.۳۰ نیز ۲۶۴ هزار و ۶۴۱ میلیارد و ۶۷۹ میلیون ریال بوده است که این رقم در دوره منتهی به ۱۴۰۰.۰۹.۳۰ با رشدی بالا به ۳۳۵ هزار و ۶۵۵ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال رسیده است. این افزایش هزینه بیانگر آن است که بانک آینده برای ماندگاری سرمایه ها و جلوگیری از خروج منابع از بانک هزینه بیشتری نسبت به سال گذشته در این بخش را متحمل شده است.
مطابق گزارش های منتشر شده از سامانه کدال وضعیت عملکرد بانک آینده دربخش هزینه های اداری و عمومی این بانک در دوره منتهی به پایان آذرماه سال گذشته ۱۱ هزار و ۷۰۷ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال هزینه کرده است که این رقم در پایان آذرماه سالجاری به ۱۴ هزار و ۶۰۷ میلیارد و ۲۴۷ میلیون ریال رسیده است. همچنین هزینه های مالی این بانک در تاریخ ۱۳۹۹.۰۹.۳۰، ۲ هزار و ۲۷۶ میلیارد و ۸ میلیون ریال بوده است که این رقم در مورخ ۱۴۰۰.۰۹.۳۰ به ۴ هزار و ۱۳۴ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال رسیده است.

مال سازی بانک آینده را به خاک سیاه نشاند!
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی بانک نیر در دوره منتهی به ۱۳۹۹.۰۹.۳۰، ۱۸۹ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال بوده است که این رقم در دوره منتهی به ۱۴۰۰.۰۹.۳۰ به ۱۹۴ هزار و ۳۱۴ میلیارد و ۵۳ میلیون ریال رسیده است.
بنا به این گزارش، صورت های مالی بانک آینده در سامانه کدال بیانگر این است که این بانک وضعیت چندان مناسبی ندارد و با زیان انباشته سنگین مواجه است. کارشناسان علت بحرانی شدن بانک آینده را ناشی از اضافه برداشت های متعدد بانک از بانک مرکزی می دانند و معتقدند؛ ورود این بانک در مال سازی و ناکارآمدی مدیریتی موجب شده است تا آینده بانک شرایط مناسبی نداشته باشد.
همانطور که گفته شد؛ ورود و حمایت بانک آینده به مال سازی و هزینه های فوق سنگین آن از طریق پرداخت تسهیلات باعث شده تا بانک با اضافه برداشت های پی درپی از بانک مرکزی هزینه تراشی سنگینی برای خود رقم زند. طوری هم اکنون این بانک ۴۶ هزار میلیارد تومان از شرکت ایران مال طلبکار است و بخش عمده افزایش این میزان بدهی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلاتی است که برای ساخت آن در اختیار این شرکت قرار داده است.