محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی:

ساعات اداری بانک های خصوصی به روال قبلی برمی گردد + نامه

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از بازگشت ساعات اداری بانک‌ها به روال قبلی خبر داد.

به گزارش ایبنا، محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از بازگشت ساعات اداری بانک‌ها به روال قبلی خبر داد.

بر اساس این نامه، از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعات کاری بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ و همچنین روزهای پنجشنبه تا ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود.

محمدرضا جمشیدی تاکید کرد بدین ترتیب پذیرش مشتریان در ایام مزبور می تواند از ساعت ۸ بامداد آغاز گردد. ضمنا ساعات فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری در سایر استان ها با هماهنگی مقامات محترم استانی تعیین خواهد شد.