سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه:

سفارت ایران در کابل و سرکنسول‌گری در هرات فعال است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور گفت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل کاملا باز و فعال است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل کاملا باز و فعال است.

 

برخی از رسانه‌های خبری امروز اعلام کرده بودند که تنها سفارت‌خانه‌های روسیه، چین و پاکستان در کابل باقی مانده‌اند.

 

سعید خطیب‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: سرکنسول‌گری ایران در هرات هم باز و فعال است.

 

برخی از رسانه‌های خبری امروز اعلام کرده بودند که تنها سفارت‌خانه‌های روسیه، چین و پاکستان در کابل باقی مانده‌اند.