سن واجدان شرایط واکسیناسیون کرونا ۳ سال کاهش یافت

وزیر بهداشت گفت: با توجه به سرعت تأمین واکسن، تمام استان ها می توانند علاوه بر استمرار واکسیناسیون گروه های هدف قبلی، با کاهش سه سال سن واکسیناسیون و همچنین مشاغل پرخطر تعیین شده نسبت به ثبت‌نام و شروع واکسیناسیون آنها اقدام کنند.

به گزارش وبدا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به روسا و سرپرستان دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور اعلام کرد که سن ثبت‌نام واکسیناسیون گروه‌های هدف ۳ سال کاهش یابد.

سعید نمکی تاکید کرد: با توجه به سرعت تأمین واکسن، تمام استان ها می توانند علاوه بر استمرار واکسیناسیون گروه های هدف قبلی، با کاهش سه سال سن واکسیناسیون و همچنین مشاغل پرخطر تعیین شده نسبت به ثبت‌نام و شروع واکسیناسیون آنها اقدام کنند.

در متن نامه آمده است: ​پیرو جلسه ویدئو کنفرانس با فرماندهان بسیج و سپاه سراسر کشور و تشدید طرح شهید سلیمانی لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

– بزرگترین عامل در ایجاد موج جدید کم‌توجهی به پروتکل ها و عادی‌انگاری اوضاع در سراسر کشور بود، اینجانب در مکاتبات مکرر این موضوع را گوشزد نمودم و از روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی خواستم که به طور مستمر هفتگی و روزانه موارد را منعکس کنند، هرگونه چشم پوشی و عدم ایستادگی در مقابل شکستن پروتکل‌ها بی تردید بر وخامت اوضاع خواهد افزود لذا با استفاده از ظرفیت همکاران بسیج نظارت بر اجرای شیوه‌نامه ها اولین رسالت همکارانمان در سراسر کشور است.

– مراکز سرپایی و بستری موقت توانست در موج چهارم و همچنین موج جدید به میزان قابل توجهی از وخامت حال بیماران و نیاز به تخت بکاهد لذا توسعه این مراکز با استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح، شهرداری ها و دیگر دستگاه هایی که امکاناتی در دسترس دارند از ضروریترین امور در مدیریت بیماری است، ضروری است تا پایان وقت اداری شنبه ۲۳ مرداد، تعداد کلینیک های سرپائی و بستری موقت استان و برنامه توسعه آنها اعلام شود.

ضمناً بطور واضح اعلام فرمائید که در آن دانشگاه / دانشکده تزریق به موقع داروی ضد ویروس تزریقی تا چه میزان بر کاهش بار بیماران بستری تأثیر گذاشته است.

– افزایش تست ها و قرنطینه اجباری از روز نخست در مکاتبات متعدد ذکر شده و در فاز جدید نیز با کمک همکاران بسیجی ادامه یابد. تدارک تست کماکان از طریق هیات امناء صرفه جویی ارزی انجام خواهد گرفت.

– در صورت نیاز به اکسیژن بیشتر سریعاً اعلام شود، معاون درمان و هیات امنای صرفه جویی ارزی جهت تأمین اکسیژن و بقیه مایحتاج به شکل قرارگاهی شبانه روز آماده دریافت نیازها است.

– معاونین درمان و غذا و دارو در سراسر کشور مکلف به نظارت بر مصرف داروهای ضد ویروس و گران قیمت دیگر از قبیل آنتی‌بادی‌های منوکلونال تجویز شده، صرفاً در مراکز بیمارستانی هستند.

مصرف بی رویه و غیر کنترل شده علاوه بر تحمیل هزینه می تواند عوارض متعدد دیگری داشته باشد که حائز اهمیت است.

– شتاب تزریق واکسن با همت عزیزان رو به افزایش است، لذا با توجه به سرعت تأمین واکسن، تمام استان‌ها می توانند علاوه بر استمرار واکسیناسیون گروه های هدف قبلی، با کاهش سه سال سن واکسیناسیون و همچنین مشاغل پرخطر تعیین شده نسبت به ثبت‌نام و شروع واکسیناسیون آنها اقدام کنند، اضافه شدن گروه های جدید باید با افزایش مراکز تجمیعی و استفاده از ظرفیت گروه های واکسیناتور و همراهی عزیزان بسیج، هلال احمر، دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی، نیروهای مسلح، شهرداری ها، سازمان‌های مردم نهاد و ظرفیت های موجود در سازمان های صنفی، شغلی و اجتماعی توأم باشد تا موجب تراکم جمعیت در مراکز نشود.