شکست مذاکرات وین به گردن ایران افتاد

برخی منابع غیررسمی نوشتند: امریکا در حال تنظیم بیانیه‌ای است که ایران را مسئول شکست مذاکرات وین اعلام می‌کند.
آمریکا در حال تنظیم بیانیه‌ای است که ایران را مسئول شکست مذاکرات وین اعلام می‌کند.

برخی منابع غیررسمی نوشتند: امریکا در حال تنظیم بیانیه‌ای است که ایران را مسئول شکست مذاکرات وین اعلام می‌کند.

 

گاردین نوشت احتمال صدور قطعنامه شورای امنیت علیه ایران وجود دارد.