صدور احکام انتصابات از سوی رئیس‌جمهور پس از مراسم تحلیف خواهد بود

احکام انتصابات به محض صدور در پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست ‌جمهوری منتشر خواهد شد، از رسانه ها خواست تا از انتشار هرگونه خبر غیررسمی خودداری کنند.

به گزارش ایسنا، یک مقام مطلع در دفتر رییس جمهوری اعلام کرد: صدور احکام انتصابات از سوی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی پس از انجام مراسم تحلیف صورت خواهد گرفت.

وی با اعلام اینکه احکام انتصابات به محض صدور در پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست ‌جمهوری منتشر خواهد شد، از رسانه ها خواست تا از انتشار هرگونه خبر غیررسمی خودداری کنند.