ایمان قربانی، مدیرکل روابط عمومی فرماندار تهران اعلام کرد:

صدور مجوز تردد فقط برای سفرهای ضروری

مدیرکل روابط عمومی فرماندار تهران گفت: مجوز تردد فقط برای سفرهای ضروری بین شهری از سوی فرمانداری تهران صادر می شود.

به گزارش ایرنا، ایمان قربانی گفت: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا تردد خودروهای بین شهری تا پنجم شهریور ماه ممنوع بود.

 

وی افزود: برگه های تردد از امروز فقط برای موارد ضروری نظیر پرونده های قضایی با ارائه دادنامه از سوی دستگاه های قضایی، مباحث کشاورزی و صنعتی با ارائه سند اراضی، اقوام درجه یک اموات با ارائه برگه فوت از بهشت زهرا و کارمندان ادارات با ارائه برگه ماموریت صادر می شود.

 

مدیرکل روابط عمومی فرمانداری تهران از شهروندان خواست با توجه به قرمز و نارنجی بودن تمامی استان ها، برای قطع زنجیره کرونا و کمک به کادر درمان از سفرهای غیرضرور خودداری کنند و به هیچ وجه برای دریافت مجوز تردد به فرمانداری تهران مراجعه نکنند.