صعود ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بازار بورس تهران پس از پایان معاملات امروز ۱۰ هزار و ۰۲۲ واحد رشد کرد و به عدد یک میلیون ۲۹۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل بازار بورس تهران پس از پایان معاملات امروز ۱۰ هزار و ۰۲۲ واحد رشد کرد و به عدد یک میلیون ۲۹۴ هزار واحد رسید.