طرح انتخاب وزرای منطقه‌ای در مجلس کلید خورد

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس از تهیه طرحی به منظور انتخاب وزرای منطقه ای با هدف تمرکز زدایی و هماهنگی برای پیگیری مشکلات برخی از استان ها در سطح ملی، خبر داد.
به گزارش ایسنا، یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی به منظور انتخاب وزرای منطقه ای با هدف تمرکز زدایی و هماهنگی برای پیگیری مشکلات برخی از استان ها در سطح ملی، خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی درباره جزئیات طرح انتخاب وزرای منطقه ای و آمایش سرزمینی بیان کرد: ما در این طرح به دنبال این هستیم که در هر چند استان یک وزیر منطقه ای تعیین شود که مسئول هماهنگی و پیگیری برای حل مشکلات آن چند استان در زمینه های مختلف نظیر مسائل آب، محیط زیست و حتی مشکلاتی که با کشورهای همسایه داریم، باشد.

 

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس این طرح، وزیر منطقه ای در داخل هیات وزیران بوده و از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت. وزیر منطقه ای مکلف است مشکلات چند استانی را که زیر نظر دارد از طریق هیات وزیران و داخل مجلس پیگیری کند و هماهنگی لازم را برای حل مشکلات منطقه ای انجام دهد.

نماینده نجف آباد در مجلس تصریح کرد: ما امروز بعضا به دنبال حل مشکلات ملی برخی از استان ها در کف خیابان هستیم در حالی که این مشکلات باید در سطح ملی با برنامه ریزی حل شود. هدف از این طرح اداره ایالتی کشور نیست‌ بلکه هدف این طرح تمرکز زدایی است. در این طرح بر اساس تجربه های خوب کشورهای دیگر بدون ایالتی کردن کشور، تمرکز زدایی صورت می گیرد.

 

ابوترابی تاکید کرد: اداره ایالتی کشور ابعاد بسیار وسیع تری دارد. یعنی هر ایالت پلیس، قوه قضاییه و مجلس جدا دارد در حالی که طرح ما اصلا این هدف را دنبال نمی کند. بر اساس طرح ما یک وزیر منطقه ای داریم که با پیشنهاد رئیس جمهور از مجلس رای اعتماد می گیرد و حل مشکل چند استان را دنبال می کند. این طرح به دنبال تمرکز زدایی است و برای حل همگون مشکلات در چندین استان وزیر منطقه ای انتخاب می شود.

 

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: این طرح اکنون در کارگروهی در کمیسیون در حال بررسی کارشناسی و چکش کاری است.