شرکت بازرگانی دولتی ایران:

عبور از مرز ۴.۴ میلیون تنی خرید تضمینی گندم در سال جاری

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: خرید تضمینی گندم در سال جاری از مرز چهار میلیون و ۴۳۰ هزار تن عبور کرده است.

به گزارش ایرنا، با واریز ۱.۷۵۰ میلیارد تومان به حساب گندمکاران کشور، مطالبات کشاورزانی که تا تاریخ ۱۱ مردادماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند به طور کامل پرداخت شد.

از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تن گندم به ارزش بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان از کشاورزان کشور خریداری شده است و همه مطالبات کشاورزان گندمکاری که تا ۱۱ مرداد ماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند، به حساب آنان واریز شد.

همچنین تاکنون نیمی از گندم کشور از کشاورزان استان‌های خوزستان، فارس و گلستان خریداری شده است که استان خوزستان با یک میلیون و ۸۳ هزار تن، استان فارس با ۵۰۶ هزار تن و گلستان ۴۴۹ هزار تن گندم بیشترین سهم از خرید را به خود اختصاص داده‌اند.

همزمان با خرید تضمینی گندم، مقدار ۱۲۶ هزار تن دانه روغنی کلزا به ارزش ۱.۳ هزار میلیارد تومان از کلزاکاران کشور خریداری و تمامی مطالبات این محصول نیز واریز شده است و ۱.۵ تن دانه روغنی گلرنگ نیز در استان کرمان خریداری شده است.