عرضه ۴۲۹ میلیون دلار در سامانه نیما

بانک مرکزی اعلام کرد که سامانه نیما روز گذشته (یکشنبه، ۲۸ شهریورماه) شاهد عرضه حدود ۴۲۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی بوده است.

بانک مرکزی اعلام کرد که سامانه نیما روز گذشته (یکشنبه، ۲۸ شهریورماه) شاهد عرضه حدود ۴۲۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، روز گذشته از عرضه‌های مذکور حدود ۱۳۹ میلیون دلار معامله شده است.

براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات، ۲۳ هزار و ۱۰۴ تومان بوده است. این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.