محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور اعلام کرد:

عزم جدی دولت برای حمایت از بازار سرمایه

معاون اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به ‌مصوبه ۱۰ بندی دولت از عزم جدی برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد.

معاون اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به ‌مصوبه ۱۰ بندی دولت از عزم جدی برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد.

محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به تصمیمات دولت برای حمایت از بازار سرمایه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

مصوبه ۱۰ بندی حمایت از بورس که دو ماه پیش در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده بود، مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد بندهایی از آن به مجلس ارسال و بقیه به وزرا ابلاغ شود.

ستاد اقتصادی دولت در حمایت از بورس مصمم و هماهنگ است.