عفو عمومی همه مقامات دولتی افغانستان توسط طالبان / کارمندان زن تلویزیون افغانستان به‌محل کار خود بازگشتند

طالبان در بیانیه ای اعلام کرد: عفو عمومی برای همه اعلام شده است.... بنابراین شما باید زندگی معمول خود را با اطمینان کامل از سرگیرید.
به گزارش فارس، طالبان با عفو عمومی همه مقامات دولتی، از آنها خواسته است که با به کار بازگردند.

در این بیانیه آمده است: عفو عمومی برای همه اعلام شده است…. بنابراین شما باید زندگی معمول خود را با اطمینان کامل از سرگیرید.

 

پیش از این نیز طالبان گفته بود که امنیت دیپلمات ها و کارمندان خارجی را تامین خواهد کرد و این افراد می‌توانند با اطمینان خاطر به کار خود ادامه دهند.

 

امروز همچنین اعلام شده که برخی از افراد پلیس ترافیک در محل کار خود حاضر شده و در حال برقراری امنیت هستند.

 

بر همین اساس، «مولوی یعقوب» معاون طالبان نیز در پیامی صوتی به همه افراد خود دستور داده است که هیچ کس اجازه ورود به خانه مقامات سابق، تهدید آنها و درخواست خودرو و سلاح را ندارد.

 

وی افزود اقدامات جدی علیه این گونه افراد صورت می گیرد.

 

برخی رسانه های اعلام کردند که طالبان در حال خلع سلاح و گرفتن خودرو مقامات سابق دولت افغانستان است.

 

همچنین امروز کارمندان زن تلویزیون افغانستان به‌محل کار خود بازگشتند.