فروش یک هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در پانزدهمین مرحله / مرحله شانزدهم، هفته آینده با عرضه ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق

پانزدهمین مرحله از فروش اوراق بدهی در حالی با فروش یک هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی به پایان رسید که ۱۳هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان اوراق در این مرحله عرضه شده‌ بود.

به گزارش اقتصادآنلاین، پانزدهمین مرحله از فروش اوراق بدهی در حالی با فروش یک هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی به پایان رسید که ۱۳هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان اوراق در این مرحله عرضه شده‌ بود. در این مرحله هیچ بانک و موسسه اعتباری سفارش خریدی ثبت نکردند و تمام اوراق بدهی در بازار سرمایه خریداری شد.

در پانزده مرحله برگزار شده، بانک‌ها در هفت مرحله اوراقی خریداری نکردند.

حداکثر نرخ بهره اوراق فروخته شده در این مرحله، ۲۱.۷۷ درصد بود که نسبت به مرحله گذشته بدون تغییر ماند.

امسال تا پایان مرحله پانزدهم، ۲۸ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده‌است.

سال گذشته در پایان این مرحله ۶۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده‌بود که حاکی از کاهش بیش از ۵۷ درصدی فروش اوراق در سال ۱۴۰۰ است.

باید توجه داشت که ۱۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده امسال مربوط به  فروش در مرحله‌ پذیره‌نویسی است که در آمار بانک مرکزی آورده نمی‌شود.

مرحله شانزدهم، هفته آینده با عرضه ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از این اوراق ادامه می‌یابد.

 

photo_2021-09-01_10-28-07