فهرست وزیران پیشنهادی رئیس دولت سیزدهم

امروز (چهارشنبه 20 مردادماه) و در آخرین ساعت وقت اداری سیدابراهیم رئیسی فهرست پیشنهادی خود برای کابینه دولت سیزدهم را تقدیم مجلس کرد.

فهرست وزرای پیشنهادی سیدابراهیم رییسی رییس جمهوری، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

 

امروز (چهارشنبه ۲۰ مردادماه) و در آخرین ساعت وقت اداری سیدابراهیم رئیسی فهرست پیشنهادی خود برای کابینه دولت سیزدهم را تقدیم مجلس کرد.

 

وزارت ورزش: حمیدرضا سجادی

وزارت کشور: احمد وحیدی

وزارت اطلاعات: سید اسماعیل خطیب

وزارت نیرو: علی اکبر محرابیان

وزارت خارجه: حسین امیر عبدالهیان

وزارت اقتصاد: سید احسان خاندوزی

وزارت آموزش و پرورش: حسین باغگلی

وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری: عزت الله ضرغامی

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی: حجت عبدالملکی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری: محمدعلی زلفی‌گل

وزارت دفاع: امیر آشتیانی

وزارت کشاورزی: سید جواد ساداتی نژاد

وزارت بهداشت: بهرام عین اللهی

وزارت ارشاد: محمد مهدی اسماعیلی

وزارت صمت: سید رضا فاطمی امین

وزارت نفت: جواد اوجی

وزارت دادگستری: رحیمی

وزارت راه: رستم قاسمی

وزارت ارتباطات: عیسی زارع پور