فهرست ۹۵۰ قلم کالای قابل ورود همراه مسافر به مناطق آزاد ابلاغ شد + نامه

مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در نامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی کشور، فهرست ۹۵۰ قلم کالاهای قابل ورود همراه مسافر مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

به گزارش ایبنا، مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در نامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی کشور، فهرست ۹۵۰ قلم کالاهای قابل ورود همراه مسافر مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: پیرو ارجاع نامه شماره ۶۰/۴۸۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۱۱ (شناسه ۹۳۳۹۳۴۹) دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت مبنی بر ابقاء اقلام کالای همراه مسافر سال ١٣۹۹ مناطق آزاد برای سال ١٤۰٠ ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۲۴۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰.۰۵.۱۶ دفتر یادشده با ضمائم همراه درخصوص ١٥٠ قلم کالای مسافری متمم ارسال و اعلام می دارد، جلسه کارگروه تعیین سهمیه و فهرست کالای همراه مسافر مناطق آزاد در تاریخ ۱۴۰۰.۴.۲۷ برگزار و ضمن ویرایش فهرست کالای مجاز تحت این عنوان، سقف واردات کالای همراه مسافر به مناطق آزاد در سال ١٤٠٠ به میزان ده درصد نسبت به سال ١٣۹۹ کاهش یافت. شایان ذکر است طی دو فقره نامه ابلاغی فوق الذکر، مجموعاً تعداد ۹٥٠ قلم کالا تحت رویه کالای همراه مسافر مناطق آزاد قابل ورود خواهد بود.

در ادامه این ابلاغیه آمده است بدیهی است ارائه ثبت آماری معتبر برای کالاهایی که از طریق گمرک های مستقر در مناطق آزاد و یا سایر گمرک های مرزی و داخلی به مقصد مناطق آزاد حمل می گردد، الزامی است و مسئولیت رعایت سقف ارزش کالای همراه مسافر به میزان تعیین شده توسط کارگروه یادشده نیز برعهده سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد خواهد بود.