قالیباف: قراردادی بین ایران و چین بسته نشده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قراردادی بین ایران و چین بسته نشده، از نظر حقوقی اگر قراردادی بسته شود باید به تایید مجلس برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قراردادی بین ایران و چین بسته نشده، از نظر حقوقی اگر قراردادی بسته شود باید به تایید مجلس برسد.

در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه (۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز در تذکری خواستار ارائه توضیحات از سوی دولت در مورد قرار داد ایران و چین شد.

وی گفت: مجلس از جزئیات قرار داد ایران و چین بی خبر است، طبق اصل ۷۷ قانون اساسی قرارداد های ایران با دولت های خارجی در مجلس تصویب شود. توضیح دهید که آیا این قراردادها باید در مجلس به تصویب برسد یا خیر؟

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: قراردادی بین ایران و چین بسته نشده، از نظر حقوقی اگر قراردادی بسته شود باید به تایید مجلس برسد.