قیمت انواع سکه در بازار امروز، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ + جدول

قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار امروز 16 بهمن 1400، کاهش یافت.

قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار کاهش یافت.

 

قیمت  سکه امامی به ۱۲,۰۶۵,۰۰۰ (دوازده میلیون و شصت و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۰۶۵,۰۰۰ -۱۷۰,۰۰۰ -۱.۴۱ ۱۱:۲۱
۱۲,۲۳۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۰.۴۴ ۲ روز پیش
۱۲,۱۸۰,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰ -۰.۵۸ ۳ روز پیش

نیم سکه، امروز به ۶,۷۳۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۷۳۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۶ ۱۱:۲۴
۶,۷۷۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۴۴ ۲ روز پیش
۶,۷۴۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۳ ۳ روز پیش

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۵۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۷۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۷۲,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هفتاد و دو هزار) تومان قیمت خورد.