قیمت لیر ترکیه امروز، ۲۸ دی ۱۴۰۰ + جدول

امروز ۲۸ دی ۱۴۰۰ لیر ترکیه ۲ هزار و ۲۰ تومان قیمت گذاری شد.

امروز ۲۸ دی ۱۴۰۰ لیر ترکیه ۲ هزار و ۲۰ تومان قیمت گذاری شد.