قیمت های ساختگی در بازار خودروهای چینی مونتاژ داخل

در تازه ترین نمونه، قیمت‌های غلط در بازار خودروهای چینی مونتاژ داخل چندی است که در سایت ها و کانال های تلگرامی دست به دست می شود و حتی مورد استناد قرار می گیرد.

قیمت های غلط در بازار خودروهای چینی چندی است که در سایت ها و کانال های تلگرامی دست به دست می شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، بازار خودرو کشور به آشفته بازاری تبدیل شده است که هر صاحب تریبونی به منتقد آن تبدیل شده و به جای آرامش در نقد فنی و کارشناسی شاهد به راه افتادن موج اغراق و جعل آمار هم هستیم. در تازه ترین نمونه، قیمت‌های غلط در بازار خودروهای چینی مونتاژ داخل چندی است که در سایت ها و کانال های تلگرامی دست به دست می شود و حتی مورد استناد قرار می گیرد.

در این گزارش، که در شبکه های اجتماعی در حال بازنشر است، قیمت مدل های ایکس ۲۲ پرو، دیگنیتی، کی ۷ کرمان موتور و فیدلیتی به عنوان نمونه های گران ذکر شده که چند برابر بازار چین قیمتگذاری شده اند. اگرچه اصل ادعا درست است، اما در نقل داده های آماری خطای فاحشی وجود دارد.

در این جدول قید شده است:

  1. کی ۷ با قیمت ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان معادل ۴۹ هزار دلار فروخته می شود درحالیکه در چین ۱۸ هزار دلار  است.
  2. ام وی ام ایکس ۲۲ پرو با قیمت ۶۵۵ میلیون تومان عرضه شده است معادل ۲۴ هزاردلار ، درحالکیه در چین ۱۲ هزار دلار قیمت دارد.
  3. دیگنیتی با قیمت ۱٫۳ میلیارد تومان معادل ۴۷ هزار دلار خرید و فروش می شود، درحالیکه در چین ۱۸ هزار دلار است.
  4. فیدلیتی با قیمت ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معادل ۴۱ هزار دلار خرید و فروش می شود، درحالیکه در چین ۱۷ هزار دلار قیمتگذاری می شود.

واکاوی در داده های منتشر شده نشان می دهد که خطاهای زیادی در این اطلاعات منتشر شده وجود دارد. نخست اینکه قیمت کارخانه باید ملاک قضاوت درباره عملکرد خودروسازان باشد و نه قیمت بازار، زیرا بازار از متغیرهای کلان که از اختیار شرکت های خودروسازی خارج است تبعیت می کند.

قیمت کارخانه ام وی ام ایکس ۲۲ پرو ۶۲۰ میلیون تومان است و نه ۶۵۵ میلیون تومان که خطای ۳۰ میلیون تومانی دارد. قیمت کارخانه کی ۷ کرمان موتور ۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان است که با قیمت ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان درج شده در جدول تفاوت دارد. قیمت دلاری آنها هم با خطا همراه است و برای مدل ام وی ام نیز مدل با حداقل قیمت یعنی ۱۰ هزار دلار درج شده است.

قیمت دیگنیتی در بازار چین نزدیک به ۲۰ هزار دلار و قیمت فیدلیتی هم در بازار چین نزدیک به ۲۴ هزار دلار است که در اخبار منتشره در رسانه های داخلی اشتباه و به صورت ۱۸ هزار دلار و ۱۷ هزار دلار درج شده است.

در گزارش های متشر شده در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی ایران، قیمت ۴ مدل مذکور به صورت؛ ام وی ام ۲۲ پرو با ۴٫۷ درصد خطا، کی ام سی با ۱۳ درصد خطا، دیگنیتی با ۴۹ درصد خطا و فیدلیتی با ۴۶ درصد خطا(نسخه ۷ نفره) قید شده است که به دلیل اتکا به داده های غلط منجر به اصلاح سیاستگذاری نمی شود.