لیست کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس تقدیم شد

فهرست وزرای پیشنهادی رئیسی تقدیم مجلس شد. این لیست هنوز غیر رسمی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم  از ارائه فهرست پیشنهادی وزرای سیدابراهیم رئیسی به پارلمان خبر داد.

 

او تاکید کرد: فهرست وزرای پیشنهادی رئیسی تقدیم مجلس شد. این لیست هنوز غیر رسمی است.

 

براساس اخبارغیررسمی سعید محمد در کابینه پیشنهادی رئیسی حضور ندارد و رستم قاسمی برای وزارت راه معرفی شده است.