مالیات خودروهای سواری تعیین شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ صبح امروز 29 دی 1400، درباره مالیات خودروهایی سواری توضیحاتی ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ صبح امروز درباره مالیات خودروهایی سواری توضیحاتی ارائه کرد.

رحیم زارع پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود، پیرامون درخصوص تصمیمات این کمیسیون در حوزه درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده، گفت: کمیسیون تلفیق مالیات خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان (چه افراد خانوار و چه فرزندان کمتر از ۱۸ سال تحت تکفل) را بر اساس مجموع ارزش به این صورت مصوب کرد: تا سقف یک میلیارد تومان، همچنین تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مازاد بر سقف قبلی یک درصد و تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد سقف قبلی ۲ درصد، مشمول مالیات خودرو نخواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد سقف قبلی ۳ درصد، نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ۴ درصد مشمول مالیات خودرو نخواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه بیان کرد: کمیسیون تلفیق نرخ مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلا های گران قیمت را به این صورت تصویب کرد؛ تا سقف ۱۰ میلیارد تومان معاف از مالیات، نسبت به مازاد سقف قبلی تا ۱۵ میلیارد تومان، یک در هزار، نسبت به مازاد سقف قبلی تا ۲۵ میلیارد تومان، ۲ در هزار، نسبت به مازاد سقف قبلی تا ۴۰ میلیارد تومان، ۳ در هزار، نسبت به مازاد سقف قبلی تا ۶۰ میلیارد تومان، ۴ در هزار و نسبت به مازاد سقف قبلی، ۵ در هزار.