مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تصویب نکرد

مجلس شورای اسلامی، نمایندگان کلیات طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.
نمایندگان مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تصویب نکردند.
به گزارش ایلنا، در جلسه صحن علنی امروز ۲۴ مرداد مجلس شورای اسلامی، نمایندگان کلیات طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.

بعد از ارائه دلایل مخالفان و موافقان و بیان تذکر های نمایندگان این  طرح با حضور ۲۴۱ نماینده به رأی گذاشته شد که با ۱۰۴ رأی موافق و ۱۲۷ رأی مخالف به تصویب نرسید.