مجمع عمومی عادی سالیانه بانک قرض‌الحسنه رسالت لغو شد

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت (شرکت سهامی عام) منتهی به پایان سال ۹۹ لغو شد.

به گزارش ایبنا، روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه رسالت اعلام کرد: آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۰  مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم ) منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ در مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۰ روز شنبه ساعت ۱۵:۰۰ برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستورات جلسه به مجمع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام می گردد، موکول گردید.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد بانک در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد مالی بانک طی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ و تعیین حق الزحمه آنها.

۵-  تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی ۱۴۰۰.

۶- تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹  قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.

۷-تعیین حق حضور در جلسات برای اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

۸-سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.