مدیریت سرمایه بانک سینا و رشد ارقام طی سه ماه

بانک سینا ازجمله بانک‌های است که با مدیریت سرمایه و بدهی توانسته است سودآوری خوبی را به ثبت برساند.این بانک در سه‌ماهه ابتدای امسال توانست نسبت به پایان 1399 ارقام مناسبی را به نمایش بگذارد.

به گزارش بانکداری ایرانی، بانک سینا ازجمله بانک‌های است که با مدیریت سرمایه و بدهی توانسته است سودآوری خوبی را به ثبت برساند.این بانک در سه‌ماهه ابتدای امسال توانست نسبت به پایان ۱۳۹۹ ارقام مناسبی را به نمایش بگذارد.

بانک سینا تنها طی سه ماه کار در سال ۱۴۰۰ رشدی ۲۷ درصدی را در سود انباشته تجربه کرده و سود انباشته رو به شش هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال رساند.

سود انباشته ازآن‌رو دارای اهمیت است که نشان از عملکرد یک شرکت یا بانک دارد و رشد ۲۷ درصدی در دوره سه‌ماهه ابتدای سال که رونق اقتصادی شایان توجهی وجود ندارد، نشان از توجه ویژه مدیران بانک به مدیریت سرمایه دارد.

در این دوره بانک سینا مانده تسهیلات ۳۲۰ هزار میلیارد ریالی داشت که در پی آن ۱۳ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال درآمد کسب کرد.

در مقابل این درآمد، ۳۴۸ هزار میلیارد ریال سپرده جمع کرده بود که تنها هشت هزار میلیارد ریال هزینه بابت سود سپرده پرداخت کرد بنابراین جمع درآمد عملیاتی بانک پنج هزار و ۹۹۳ میلیارد ر یال بود که منجر به سود خالص یک هزار رو ۵۷۰ ریالی شد سود خالص بانک نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با رقم ۷۱۱ میلیارد ریال ، رشدی ۱۲۰ درصدی داشته است.

بر اساس همین شناسایی سود بانک، سود انباشته این بانک طی سه ماه رشدی ۲۷ درصدی را تجربه کند.
در همین دوره جمع حقوق صاحبان سپرده بانک رشدی ۱۰ درصدی داشته و از رقم ۲۳۹ هزار میلیارد ریالی به ۲۶۳ هزار میلیارد ریال رسید که نشان از امن بودن این بانک، سودآور بودن این بانک، پایین بودن ریسک عملیات بانک، جذاب بودن برای سهامداران بانک است.

نسبت حقوق صاحبان سپرده بانک سینا حدود ۶۹ درصد است که نشان از بهره‌برداری بانک از سرمایه بانک و بدهی به میزان متعادل بوده و گویای مدیریت سرمایه بانک است.

در پایان این دوره جمع حقوق مالکانه ۳۵ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال شد که نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۹ رشدی ۵ درصدی داشته است.