مذاکرات روی ریل پیشرفت

مذاکره‌کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی، عصر دیروز برای انجام امور مربوط به سمت‌های سیاسی خود و برخی مشورت‌ها، موقتا به مدت دو روز به پایتخت‌ها برگشتند.

مذاکرات لغو تحریم‌ها روز گذشته با دیدارهای دو جانبه و چندجانبه علی باقری مذاکره‌کننده ارشد کشورمان با انریکه مورا هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام و نمایندگان سه کشور اروپایی در هتل کوبورگ وین ادامه پیدا کرد.

به گزارش ایرنا، روز گذشته نیز گفت‌وگوها در دو سطح روسای هیئت‌ها و کارشناسان ادامه پیدا کرد. در همین راستا، رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک خود را با انریکه مورا و نمایندگان سه کشور اروپایی با حضور مورا برگزار کرد.

پس از انجام این گفت‌وگوها، براساس تفاهمات انجام شده میان روسای هیئت‌ها، مذاکره‌کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی، عصر دیروز برای انجام امور مربوط به سمت‌های سیاسی خود و برخی مشورت‌ها، موقتا به مدت دو روز به پایتخت‌ها برگشتند.

البته این بازگشت مذاکره‌کنندگان ارشد موقت به معنای توقف مذاکرات در دور هشتم نیست و مذاکرات کارشناسی بدون وقفه ادامه خواهد یافت.