سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک:

مرز میلک امروز بازگشایی می شود

سخنگوی گمرک گفت: بازگشایی مرز میلک، فعلا برای کامیون های متوقف در مرز است و امید داریم از شنبه گمرکات اجرایی و تجار بتوانند محموله های جدید را با هماهنگی با گمرک میلک به این مرز برای صادرات به افغانستان ارسال کنند.

به گزارش تسنیم، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت : روند تجاری در مرز ماهیرود رشد ۵۰درصدی پیدا کرده و روزانه بیش از ۵۰۰ کامیون محموله هایشان را به کامیون های افغان انتقال داده تا به مقاصد صادراتی این کالاها در افغانستان برسد.

 

وی افزود: در مرز دوغارون نیز نزدیک به ۲۵۰ کامیون محموله های تجاری خود را به کامیون ها و تجار افغان برای طی مسیر در افغانستان منتقل می کنند و خبر توقف کامل تجارت با افغانستان شایعه است و شاید بیشتر کاربرد داخلی در افغانستان را برای طرف های درگیر داشته باشد.

 

لطیفی تاکید کرد: بعد از بازگشت امنیت به مرز میلک و فروکش کردن درگیری ها با هماهنگی های انجام شده با سازمان های مستقر در مرز و نیروهای نظامی و امنیتی، کامیون های متوقف در مرز میلک سیستان و بلوچستان به شرط خواست تجار افغان به مانند ماهیرود و دوغارون می توانند کالاهای خود را در مرز به کامیون های افغان تحویل دهند تا به مقاصد نهایی در این کشور ارسال شود.

 

سخنگوی گمرک افزود: بازگشایی مرز میلک، فعلا برای کامیون های متوقف در مرز است و امید داریم از شنبه گمرکات اجرایی و تجار بتوانند محموله های جدید را با هماهنگی با گمرک میلک به این مرز برای صادرات به افغانستان ارسال کنند.

 

گفتنی است از روز جمعه از مرز میلک به دلیل تحولات پیش آمده خروج کالا انجام نشده است.