مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت معرفی شد

رئیس جمهوری اعلام کرد: محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت شده است و این مسئولیت هم به صورت خاص و  هم به صورت عام است.

به گزارش تسنیم، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در جریان حضورش در مجلس شورای اسلامی برای دفاع از وزرای پیشنهادی، اعلام کرد:‌ محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت شده است و این مسئولیت هم به صورت خاص و  هم به صورت عام است.