شرکت بیوتکنولوژی مُدرنا اعلام کرد:

مقاومت دزهای تقویتی واکسن مُدرنا در برابر گونه دلتا کرونا

شرکت بیوتکنولوژی مُدرنا در گزارشی اعلام کرد: دزهای تقویت کننده واکسن کووید -۱۹ این شرکت در برابر گونه دلتا موثر است.

به گزارش ایرنا، مُدرنا یکی از سه شرکت تولید کننده واکسن کرونا در آمریکا با انتشار گزارشی از درآمد سه ماهه دوم خود از فروش این واکسن، جزییاتی از روند تاثیرگذاری آن منتشر کرد.

این شرکت در مورد این واکسن دارای ۲ دز اعلام کرد که بررسی نهایی مطالعه بالینی فاز ۳ نشان داد که این واکسن ۹۳ درصد در داوطلبان ۶ ماه پس از تزریق دز دوم موثر است.

مطالعات نشان می دهد که اثر واکسن تولید شده توسط شرکت های فایزر و بایون تک ۶ ماه پس از تزریق دز دوم به حدود ۸۴ کاهش می یابد.

مدرنا همچنین تاکید کرد که نتایج مرحله دوم یک مطالعه در مورد دزهای جدید تقویت کننده واکسن کرونای این شرکت نشان داد که این دزهای تقویتی یک «واکنش قوی آنتی بادی»  در برابر گونه دلتا ویروس کرونا در میان داوطلبان این مطالعه ایجاد کرده است. این مطالعه شامل ۳۰ هزار داوطلب بود و یک سال پیش آغاز شده است.

در این گزارش آمده است: به داوطلبان واکسینه شده یک دز ۵۰ میکروگرم از سه نامزد تقویت کننده واکسن کرونا داده شد. در واقع مطالعات نشان داد که این دزهای تقویت کننده همچنین باعث ایجاد واکنش آنتی بادی در برابر انواع بتا و گاما و گونه وحشی D۶۱۴G،  می شوند.

شرکت مُدرنا اعلام کرد که نتایج مطالعه این تقویت کننده به مجله پزشکی برای بررسی همکاران ارائه شده است.