محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی:

موارد تخلف احتمالی بانک‌ها برای بررسی اعلام شود

دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی همه دستورالعمل‌های بانکی مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی است. اگر مورد تخلفی وجود دارد باید این موارد به ما اعلام شود تا بررسی، از آن‌ها شکایت و به دستگاه قضایی سپرده شود.

به گزارش صداوسیما، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی از دادستان کل کشور خواست موارد تخلف احتمالی بانک‌ها را برای بررسی اعلام کند.

محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به نامه دادستان کل کشور به بانک‌ها و هشدار درباره عملیات بانکی منجر به ربا، گفت: همه بانک‌های خصوصی و دولتی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا که مورد تایید شورای نگهبان است فعالیت می‌کنند.

جمشیدی افزود: همه دستورالعمل‌های بانکی مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی است. اگر مورد تخلفی وجود دارد باید این موارد به ما اعلام شود تا بررسی، از آن‌ها شکایت و به دستگاه قضایی سپرده شود.

وی افزود: هرگونه عملیات بانک‌ها در سرفصل‌های حسابداری مشخص که از طرف بانک مرکزی تعیین شده ثبت می‌شود و عملیات ربوی جایی در سیستم بانکی دولتی و خصوصی ندارد.دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی گفت: در صرافی‌ها نیز فقط خرید و فروش ارز انجام و در سامانه نیز ثبت می‌شود.

جمشیدی با بیان اینکه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها بازرس قانونی و حسابرس دارند و همه صورت‌های مالی آن‌ها به دقت بررسی می‌شود، افزود: امروز در این خصوص نامه‌ای به دادستان کل کشور ارسال خواهد شد.