موافقت‌نامه همکاری متقابل در امور گمرکی بین ایران و ژاپن امضا شد

موافقت نامه کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت ژاپن و دولت جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.

به گزارش ایسنا، سفارت ژاپن در تهران اعلام کرد: امروز مراسم امضای موافقت نامه بین دولت ژاپن و دولت جمهوری اسلامی ایران درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی بین آیکاوا کازوتوشی، سفیر تام الاختیار و فوق العاده ژاپن در ایران و دکتر مهدی میر اشرفی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

هدف از این موافقت نامه، حمایت اداری و همکاری متقابل در امور گمرکی می باشد